Условия

В болницата се приемат пациенти до 18 годишна възраст с хронични и протрахирани белодробни заболявания и туберкулоза. Отделението за лечение на последното заболяване е напълно изолирано от пулмологичните отделения и контакти между пациентите не се допускат.

Диагностично - консултативния блок на болницата обслужва както пациентите в нея, така и амбулаторно болни. Състои се от:

  • Приемно - консултативен кабинет;
  • Функционален и Алергологичен кабинети;
  • Кабинет по "Образна диагностика";
  • Микробиологична и Клинична лаборатории;
  • Физиотерапевтичен и рехабилитационен сектори.

Медицинските дейности в областта на физикалната и рехабилитационна медицина се извършват на най - високо съвременно ниво. Извършва се и рехабилитация на деца с ДЦП или вродени аномалии, при условие, че има придружител и основната диагноза е белодробна патология.

Болницата разполага с 3 стационарни отделения - 2 пулмологични и 1 фтизиатрично, общо с 70 легла. Изградени са нови сектори в Източното крило на сградата с индивидуални стаи. Част от тях са преоборудвани като луксозни помещения. Осигурени са малки апартаменти със собствени санитарни възли. В трите отделения има стаи за Интензивна терапия.

Малките деца могат да се приемат с придружители, като това е задължително за болни до 8 год. възраст. Поради естеството и фазата на лекуваните заболявания пациентите имат възможност да правят разходки в района на болницата и нейните околности.