Профил на купувача

2018 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Доставка на хранителни продукти , за „ДСБПЛРББ - Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2018 г 12.06.2018
Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина „на корен”, собственост на „ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна 04.04.2018 г.
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна, съгласно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за персонала на „ ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2018 г. 27.02.2018 г.
Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на „ДСБПЛРББ - Царица Йоанна„ ЕООД, гр. Трявна, за срок от две години. 18.01.2018 г.
Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД за срок от една година. 16.01.2018 г.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване