Цени

Пациенти се приемат с Направление за хоспитализация /бланка № 7/, издадено от личен лекар, специалист или друго лечебно заведение. Лечението е безплатно за постъпващите с Направление за хоспитализация.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЦАРИЦА ЙОАННА „ ЕООД

 Град Трявна , ул. „ Бреза „ № 49 , тел.: +359 677 20 21;

Е-mail pulmo_tryavna@abv.bg www.belodrobnadetska.com

Пациенти се приемат с Направление за хоспитализация /бланка № 7/, издадено от личен лекар, специалист или друго лечебно заведение. Лечението е безплатно за постъпващите с Направление за хоспитализация.

                   Цени на стаите за придружители

За Трето фтизиатрично отделение – общите стаи са безплатни.

За стая № 5 цената е  – 5.00 лв.

 За Първо и Второ пулмологични отделения:

  Легло за придружител в индивидуални стаи, без собствен санитарен възел –  8 лв

  Легло за придружител в стая със собствен санитарен възел – 19 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

     Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен възел – 15.50 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

      Заплащането на услугата става в деня на постъпване в лечебното заведение, а за постъпилите в почивните дни – на първия работен ден. Освобождават се от такса за пребиваване в индивидуални стаи придружители, които са служители на „ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, както и лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна.

 

З А Б Р А Н Я В А  СЕ

      Настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща 50 % от стойността на обявената цена на легло за придружител.

     

ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ,  на медицинските дейности по избор на пациентите извън правата по Закона за здравното осигуряване:

Специализиран медицински първичен преглед                             28 лв.

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

10 ДНЕВНА ПРОГРАМА ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

 Първичен медицински преглед от лекар  физиотерапевт

 20 броя физиотерапевтични процедури , кинезитерапия /при

нужда /

 Контролен /вторичен/медицински преглед от лекар физиотерапевт 

 ЦЕНА НА ПАКЕТ - 90 лева

ДСБПЛРББ  ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД  -  ГРАД ТРЯВНА

    5350 Трявна                                                                                                                                Управител:

    ул. “Бреза” № 49                          Еmail: pulmo_tryavna@abv.bg                                    тел. 0677 /630-60

 

    http://belodrobnadetska.com         Дежурен тел. 0895777549                                          Централа: 0677 /620-21

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 07- 24/20.06. 2019 г.

 

            Във връзка с писмо на РЗИ-Габрово изх. № 02-293-1/17.06.2019 г. относно предоставяне на административни/обществени услуги извън лечебната дейност,

Н А Р Е Ж Д А М:

            Болницата да осъществява обществени услуги, като издава следните документи:

 

 • Издаване на болничен лист (на придружителя) за времето на престоя му в стационара – безплатно
 • Издаване на писмено съобщение за смърт – безплатно
 • Издаване на дубликат на болничен лист – безплатно
 • Издаване на медицинска документация, изискваща преглед – 30 лв.
 • Издаване на медицински документ, неизискващ преглед – 5 лв.
 • Изготвяне на етапна епикириза при превеждане на пациент в друго лечебно заведение за болнична помощ – безплатно
 • Изготвяне на епикриза при изписване – безплатно
 • Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи – безплатно, с изключение издаването на дубликат от епикриза
 • Издаване на дубликат от епикриза – платена услуга, в зависимост от периода на изготвяне на оригинала

а/ С давност до 5 г. – 4 лв.

б/ С давност 5 – 30 г. – 8 лв.

 • Служебна бележка – 3 лв.
 • Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен, включително със здравна информация за починал в болницата пациент и предоставяне на копия от медицинската документация – безплатно.

Информация за горепосочените услуги, необходимите документи, срокове и такси за тяхното предоставяне да бъдат публикувани на интернет-страницата на лечебното заведение.

Отговорни за изпълнението на настоящата заповед – Гл. счетоводител и ОСД Иван Илиев.

 

  • Д-р Г. Илиев)

ВАЖНО ЗА ПОСТЪПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

         Децата трябва да са прегледани и насочени към болницата от личен лекар или от  педиатър, детски пулмолог, пулмолог, алерголог.

 

         Бланка № 7 трябва да бъде издадена от същия лекар.

 

         При постъпване при нас  пациентът трябва да носи:

          1. Направление за хоспитализация – бланка № 7.

 

         2. Етапна епикриза, или епикриза от болница за активно лечение, в която изрично да има препоръка за лечение при нас и направление за хоспитализация.

  

         Остри заболявания не се лекуват в болницата.

 

За резервации и информация – Приемен кабинет, Елка Иванова – тел. 0677 62021/в. 249 или 0893626123  всеки делничен ден от 9 до 15 ч.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЦАРИЦА ЙОАННА „ ЕООД

 Град Трявна , ул. „ Бреза „ № 49 , тел.: +359 677 20 21;

Е-mail pulmo_tryavna@abv.bg www.belodrobnadetska.com

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.       Цени на стаите за придружители

За Трето фтизиатрично отделение – общите стаи остават безплатни.

За стая № 5 цената се запазва – 5.00 лв.

            За Първо и Второ пулмологични отделения:

            Легло за придружител в индивидуални стаи без собствен санитарен възел –  8 лв

            Легло за придружител в стая със собствен санитарен възел – 19 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

            Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен възел – 15.50 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

            Заплащането на услугата става в деня на постъпване в лечебното заведение, а за постъпилите в почивните дни – на първия работен ден. Освобождават се от такса за пребиваване в индивидуални стаи придружители, които са служители на „ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, както и лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна.

 

З А Б Р А Н Я В А М:

            Настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща 50 % от стойността на обявената цена на легло за придружител.

           

        

Н А Р Е Ж Д А М :

            Считано от 26.10.2015 г., определям ценоразпис  ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ,  на медицинските дейности по избор на пациентите извън правата по Закона за здравното осигуряване:

А. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

І. Консултативни амбулаторни прегледи и домашни посещения

1.      Специализиран медицински първичен преглед                             28 лв.

2.      Специализиран медицински контролен преглед                            17 лв.

Съвет със специалист /консултация/ без медицински преглед              10 лв.

3.      Медицински преглед в дома  на пациента – денем

/7.30 – 19.30 ч./                                                                                                 35 лв.

ІІ. Издаване на медицински документ

1. Издаване на медицински документ, изискващ преглед                             30 лв.

2. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед                           5 лв.

3.  Дубликат на епикриза или друг мед. документ     

с давност до 5 години                                                                                  4,00 лв.

с давност от 5 до 30 години                                                                          8,00 лв.

4. Издаване на служебна бележка                                                                    3  лв.

ІІІ. Манипулации, инжекции, инфузии                                                       

1. Вземане на венозна кръв на възрастен                                                     8 лв.

2. Вземане на венозна кръв на дете                                                                9 лв.

3. Вземане на намазка за микробиологично изследване                               2 лв.

4. Мускулна инжекция                                                                                    5 лв.

5. Венозна инжекция                                                                                       8 лв.

6. Тестове с натриване, скарификация, надраскване                                    4 лв.

8. Интракутанен тест, до 20 бр. за всеки тест по                                          4.50 лв.

9. Хипосенсибилизация за всеки сеанс по                                                      6 лв.

Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ІV. Основни изследвания

1. Изследвания на хемоглобин                                                                     2 лв.

2. Броене на еритроцити                                                                              2 лв.

3. Броене на левкоцити                                                                               2 лв.

4. Изследване на хематокрит                                                                      2 лв.

5. Броене на тромбоцити                                                                            2 лв.

6. Време на кървене и съсирване, всяко отчитане                                      1 лв.

7. СУЕ по Панченко                                                                                     2.50 лв.

8. СУЕ по Westergreen                                                                                 2.50 лв.

9. Диференциално броене на левкоцити в периферна кръв                          4 лв.

и морфология на еритроцити /визуално микроскопско изследване/                       

10. Просто оцветяване на телесен материал                                                2 лв.

11. Микроскопско изследване на нативен препарат на телесен                     5 лв.

материал        

12. Диференцирано оцветяване и броене за еозинофили                             4.50 лв.

13. Диференцирано оцветяване на препарат по Грам                                    4 лв.

V. Биохимични изследвания

1. Изследване на венозна кръв за урея                                                            4 лв.

2. Изследване на венозна кръв за креатинин                                                  4 лв.

3. Изследване на венозна кръв за трансаминази, всяка по                              3.50 лв.

4. Изследване на венозна кръв за общ билирубин                                             3 лв.

5. Изследване на венозна кръв за директен билирубин                                     3 лв.

VІ. Изследване на урина

1.      Седимент – ориентировъчно, визуално –

микроскопско изследване                                                                              3 лв.

2. Химично изследване за всеки показател   всеки по                                 1 лв.

3. Сухи тестове                                                                                              1 лв.

VІІ. Микробиологични изследвания

1. Микробиологично изследване на гърлен, носен, раневи секрет и          8 лв.

храчка без антибиограма                                                         .

2. Микробиологично изследване на гърлен, носен, раневи секрет            16 лв.

 и храчка с антибиограма най-малко със 6 диска     .

3.   Микробиологично изследване на урокултура без антибиограма            8 лв.

4. Микробиологично изследване на урокултура с антибиограма                16 лв.

5. Микробиологично изследване за туберкулозни микобактерии               20 лв.

 / директна микроскопия и посявка                            

VІІІ. Специализирани лабораторни изследвания

1. КАС                                                                                                                  15 лв.

В. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания                                                                8 лв.

2. ЕКГ с най-малко 12 отвеждания                                                                   9 лв.

3. Функционално изследване на дишането                                                      12 лв.

Г. РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

1. Рентгенография на череп в две равнини                                                      14 лв.

2. Рентгенография на синуси                                                                               9 лв.

3. Рентгенография на гръдна клетка – фас                                                       18 лв.

4. Рентгенография на гръдна клетка – профил                                                 16 лв.

5. Рентгенография на крайници                                                                          12 лв.

6. Прицелни снимки                                                                                            14 лв.

7. Обзорна графия на корем                                                                               14 лв.

8. Томография на бял дроб                                                                                   25 лв.

 

Следните изследвания се извършват само за лица над 18 г.:

9. Рентгеноскопия на гръдни органи                                                                      18 лв.

10. Обзорна графия на таз                                                                                     18 лв.

Д. ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ АМБУЛАТОРНО

І. Физиотерапия

1. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс по                                         4.50 лв.

2. Дихателна гимнастика на сеанс по                                                               5 лв.

3. Терапия с високочестотни токове – УКВ, Радар                                            7 лв.

4. Терапия с нискочестотни токове – бипулсатор                                              7 лв.

5. Терапия със солукс – на сеанс по                                                                   7 лв.

6. Йонофореза – на сеанс по                                                                               6 лв.

7. Тубус-кварц, кварцови гащета – на сеанс по                                                   3.50 лв.

8. Тонизиращ масаж – на сеанс по                                                                      12  лв.

9. Позиционен дренаж – на сеанс по                                                                     9 лв.