Профил на купувача

2015 година

Публични покани
ID на поканата в РОП Предмет на публичната покана Дата на създаване
Избор на доставчик на тел. и GSM услуги за 2016 г. 08.12.2015 г.
Търг за отдаване под наем Вила Апартаменти 29.10.2015 г.
Избор на обслужваща банка за 2016 г 26.10.2015 г.
Доставка на хранителни стоки за нуждите на „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2015 г. 21.05.2015 г.
Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна" ЕООД гр. Трявна 20.01.2015 г.

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване